ШРЕДЕРНИ НОЖОВЕ

  • SHREDDER KNIVES

    ШРЕДЕРНИ НОЖОВЕ

    Характеристика: ножове за раздробяване, най-често с квадратна или кръгла форма, ножове за раздробяване с твърдост 52 до 59 HRC, по-ниска твърдост се препоръчва за материали с примес на метална топлинна обработка, направени в специална компютърно управлявана пещ други компоненти за трошачни машини: статорни ножове